Garam Dan Telaga

Garam Dan Telaga

Garam Dan Telaga Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan…

Continue Reading...